Declaración de accesibilidade

Accesibilidade das páxinas web, segundo o Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, de accesibilidade das páxinas web e aplicacións do sector público para dispositivos móbiles.

Esta declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://www.tambrerestaurante.com:

ESTADO DE CUMPRIMENTO

Esta web axústase parcialmente ao RD 1112/2018 polas excepcións e a falta de conformidade dos aspectos sinalados no punto seguinte.

 

CONTIDO NON ACCESIBLE

Non se pode acceder ao contido que se indica a continuación polos seguintes motivos:

 • Incumprimento do RD 1112/2018

Pode haber algúns aspectos de contraste que non cumpran o mínimo esixido, 3:1, con respecto ás cores adxacentes do fondo da sección da web en cuestión. [9.1.4.11 Contraste non textual]

Os buscadores buscan automaticamente sen necesidade de ordenar ningunha acción por parte do usuario [3.2.2 Ao recibir entradas]

Pode haber algúns textos noutro idioma non etiquetados correctamente [3.1.2 Lingua das partes]

Pode haber erros de código de edición específicos nalgunha páxina web. [4.1.1 Procesamento]

 • Carga desproporcionada

Non se aplica.

 • O contido non entra no ámbito da lexislación aplicable

Non se aplica.

 

ELABORACIÓN DA SEGUINTE DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE

Esta declaración foi elaborada o 10 de xaneiro de 2023.

O método utilizado para elaborar a declaración foi unha autoavaliación realizada pola empresa promotora.

 

OBSERVACIÓNS E DATOS DE CONTACTO

Podes realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como:

Informar de calquera posible incumprimento deste sitio web
Transmitir outras dificultades de acceso ao contido
Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relacionada coa accesibilidade do sitio web

A través do formulario de contacto desta web.

Podes presentar:

 • Reclamación relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018 ou
 • Solicitude de información accesible relacionada con:

Contidos que quedan excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido no artigo 3, apartado 4.

Contido que está exento do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impoñer unha carga desproporcionada.

Na Solicitude de información accesible deben especificarse claramente os feitos, motivos e solicitude que permiten comprobar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

As queixas e reclamacións sobre información accesible realizaranse a través da sede electrónica (https://sede.red.gob.es/procedimientos/quejas-y-sugerencias), e serán recibidas e tramitadas pola área de Sistemas de Información de Red.es .

PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE

Se, unha vez formulada a solicitude de información accesible ou reclamación, esta fose desestimada, non se acordase a resolución ou a resposta non reúna os requisitos establecidos no artigo 12.5, o interesado poderá incoar reclamación. Así mesmo, poderá incoarse reclamación no caso de que transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen ter obtido resposta.

 

CONTIDO OPCIONAL

Este portal está deseñado para poder cambiar o tamaño do texto e a cor, así como o fondo da páxina a través das opcións de configuración estándar dos navegadores.

Se desexa cambiar o tamaño da fonte do texto nos principais navegadores gráficos, use os seguintes menús:

 • Internet Explorer, Mozilla e Firefox: Ver > Tamaño do texto
 • Opera: Ver > Zoom
 • Safari: Ver > Agrandar o texto
 • Chrome: controla a páxina actual > Tamaño do texto
 • Para cambiar o tamaño de todo na páxina:
  • Ctrl + + para aumentalo
  • Ctrl + - para diminuílo
  • Ctrl + 0 restaura o tamaño orixinal do texto
  • Se o que queres é cancelar a folla de estilo ou modificar a cor do texto, podes consultar a páxina Como cambiar o tamaño do texto ou as cores do WAI, que se pode ler traducida ao castelán en Como cambiar o tamaño do texto ou cores?